Locations of visitors to this page

Jawa 250 typ 353 - Rozkładanie i kontrola wału korbowego


1. Rozmontowanie wału korbowego należy wykonywać tylko jeśli jest to konieczne. Aby rozmontować wał korbowy należy użyć prasy o nacisku 3,5 - 5 ton. Przed rozmontowaniem należy oznaczyć wzajemne położenie kół wału.

2. Na prasie należy wypchnąć czop korbowy najpierw z jednego koła wału, a następnie z drugiego Rys.1. Rozmiar czopu korbowego wynosi 21,9 mm. Następnie jeżeli zachodzi taka potrzeba można wypchnąć czopy główne Rys.2.

Jawa 250 353 Skrzynia Biegów

Rys.1 Wyprasowanie czopa korbowego.

Jawa 250 353 Skrzynia Biegów

Rys.2 Wyprasowanie czopa wału.

3. Podczas składania wału na prasie czopy należy ustawiać prostopadle za pomocą kątownika Rys.3.

Jawa 250 353 Skrzynia Biegów

Rys.3 Ustawianie wału na prasie z pomocą kątownika.

4. Elementy wału przeznaczone do montażu powinny być absolutnie czyste i suche.

5. Czopy główne z częściowo zwężającymi się końcami (starsze modele) powinny być wciśnięte w koła wału tak aby zwężenia były ustawione w kierunku osi czopa korbowego.

6. Podczas wciskania prawego czopa wału należy go tak ustawić aby zabezpieczenie wirnika prądnicy było zwrócone w kierunku osi czopa korbowego.

7. Wprasować czop korbowy w koło wału tak aby czoło czopa zrównało się z zewnętrznym czołem koła wału.

8. Założyć na zewnętrzną bieżnię czopa korbowego igiełki (20 + 20) oraz pierścień rozdzielający, a następnie korbowód. Podczas montażu igiełek należy je posmarować smarem aby przylgnęły do czopa korbowego.

9. Na prasie wprasować drugie koło wału kierując się naniesionymi przed demontażem oznaczeniami.

10. Sprawdzić bicie oraz wyważenie wału. Można tego dokonać poprzez montaż wału w kłach tokarki lub w specjalnym urządzeniu Rys.4. Do pomiarów używa się czujników zegarowych. Luz osiowy korbowodu powinien mieścić się w granicach 0,1mm - 0,2mm. Luz promieniowy powinien mieścić się w granicach 0,008mm - 0,012mm. Dopuszczalne bicie wału wynosi +0,02mm. Szerokość wału po montażu powinna zawierać się w granicach (silnik 250ccm) 57-0,100-0,290 mm.

Jawa 250 353 Skrzynia Biegów

Rys.4 Kontrola wału korbowego.


rec2rec