Locations of visitors to this page

Jawa 250 typ 353 - Sprzęgło
Aby rozmontować sprzęgło wraz z przeniesieniem napędu:

1. Włączyć pierwszy bieg i spuścić olej.

2. Zdemontować dźwignię zmiany biegów oraz lewą pokrywę silnika. (W przypadku pojedynczej dźwigni zmiany biegów i rozrusznika dźwignię można zdejmować razem z pokrywą. Należy pamiętać aby wyjąć sprężynkę przesuwającą wałek zmiany biegów.) W modelu 353-04 w czasie zdejmowania pokrywy silnika należy uważać aby nie uszkodzić lub złamać rurki smarujące sworzeń tylniego wahacza. Aby ułatwić zdjęcie rurki można ją podgrzać tak aby stała się miękka.

3. Ugiąć za pomocą klucza płaskiego sprężyny dociskowe sprzęgła i wyjąć stalowe zabezpieczenia. Następnie zdjąć wszystkie tarcze sprzęgła oraz popychacz (dwa stalowe pręty) Rys.1.

Zdejmowanie zapinek sprzęgła

Rys.1 Zdejmowanie zapinek sprzęgła.

4. Zablokować kosz sprzęgła używając narzędzia "S-5", następnie odkręcić nakrętkę sprzęgła oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba można odkręcić śrubę zębatki zadawczej używając klucza "S-8" Rys.2.

Blokowanie kosza sprzęgła

Rys.2 Blokowanie kosza sprzęgła.

5. Zdemontować kosz wewnętrzny sprzęgła za pomocą narzędzi "S-42" i "S-42a" Rys.3.

Zdejmowanie wewnętrznego kosza sprzęgła

Rys.3 Zdejmowanie wewnętrznego kosza sprzęgła.

6. Zdjąć tulejkę sprzęgła Rys.4, następnie zdjąć kosz sprzęgła razem z łańcuchem, tak aby łańcuch zsuną się z zębatki silnika. Zdjąć podkładki pod sprzęgłem.

Zdejmowanie tulejki sprzęgła

Rys.4 Zdejmowanie tulejki sprzęgła.

7. Za pomocą ściągacza uniwersalnego zdjąć zębatkę silnika Rys.5. Ten sam ściągacz służy również do zdejmowania zębatki zadawczej skrzyni biegów. Aby odkręci nakrętkę zębatki zadawczej skrzyni biegów należy użyć klucza "S-8".

Zdejmowanie zębatki silnika

Rys.5 Zdejmowanie zębatki silnika.

8. Wymontować wałek zmiany biegów z zapadkami po wybiciu zabezpieczenia (za pomocą narzędzia "S-15") Rys.6. W czasie ponownego montażu ograniczyć luz osiowy wałka zmiany biegów za pomocą stalowych podkładek do wartości 0,2 - 0,3 mm.

Wybicie zabezpieczenia krzywki zmiany biegów

Rys.6 Wybicie zabezpieczenia krzywki zmiany biegów.

9. W przypadku osobnej dźwigni rozrusznika i zmiany biegów zapadki zmieniacza biegów należy zamontować  za pomocą narzędzia "S-49" Rys.7.

Montaż zmieniacza biegów za pomocą narzędzia

Rys.7 Montaż zmieniacza biegów za pomocą narzędzia.

W przypadku pojedynczej dźwigni zapadki można zamontować za pomocą cienkiej blaszki Rys.8.

Montaż zmieniacza biegów za pomocą cienkiej blaszki

Rys.8 Montaż zmieniacza biegów za pomocą cienkiej blaszki.

10. Przed ponownym montażem należy sprawdzić przyleganie tarcz sprzęgłowych. Po zamontowaniu tarcz należy sprawdzić czy między tarczami są równe odstępy. Ustawić włączanie sprzęgła za pomocą dźwigni ręcznej oraz nożnej. Ustawić luz na sprzęgle na 0,1 - 0,3 mm. Luz należy ustawić na automacie sprzęgła, a nie na lince! Podczas montażu należy posmarować smarem popychacz sprzęgła oraz ruchome elementy automatu sprzęgła. Sprawdzić kulkę w automacie sprzęgła.

11. Po zdjęciu sprzęgła można zdjąć zębatkę rozruchową oraz napęd prędkościomierza.

12. Przed zamontowaniem lewej pokrywy sprzęgła należy zastosować nową uszczelkę.

Schemat sprzęgła

Rys.9 Schemat sprzęgła.

Pojedyńcza dzwignia

Rys.10 Pojedyncza dźwignia.

Podwójna dźwignia

Rys.11 Podwójna dźwignia.
rec2rec